הופעה ב״חנות״- תל אביב

HaHanut החנות, HaAaliya 31, העליה 31, Tel Aviv תל אביב

הופעה אינטימית ב״חנות״ בתל אביב